แกะสลักแก้ว

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

แกะสลักแก้ว

เลือกทีมที่คุณชอบขณะจิบแก้วแกะสลักเย็นๆ

วาดลวดลายที่คุณต้องการแกะสลักลงบนแก้วหรือสั่งพิมพ์ลวดลายทางออนไลน์. ใช้เทปแปะติดลวดลายบนแก้วเพื่อเตรียมการแกะสลัก

แกะตามลายที่แปะไว้บนแก้วโดยใช้Dremel 8050 Micro และอุปกรณ์เสริมแกะเสร็จให้ล้างแก้วและคุณก็จะพร้อมส าหรับการเล่นเกมส์

  • ลาย
  • แก้ว