เดรเมล Dremel® Versatip™ Pyrography Accessories Set (204)

คุณสมบัติ

เหล่านี้ Dremel อุปกรณ์ Pyrography ใหม่จะถูก ใช้ในการใช้ ลวดลาย ที่แตกต่างกัน บน Pyrography ไม้ และเครื่องหนัง ชุดประกอบด้วย สี่เคล็ดลับ ที่มีรูปร่างที่ แตกต่างกัน: จุด ลูก , รูปไข่, จุด ที่คมชัดและ รูปแบบ ใช้งานรวมถึง การวาดภาพ แรเงา แถบ ฯลฯ เคล็ดลับ ทั้งหมดจะ ถูกนำมาใช้ กับ Dremel® VersaTip