dcsimg

อุปกรณ์การเซาะร่อง

ชุดประกอบเครื่องเซาะร่อง

รายละเอียด: ชุดประกอบเครื่องเซาะร่อง, ไกด์นำเซาะขอบ, ไกด์ช่วยตัดวงกลม, ชุดไกด์บุช, ประแจใส่เครื่องเดรเมลเข้ากับเครื่องเซาะร่องเพื่อเซาะร่องเป็นวงกลม และตกแต่งขอบชิ้นงานไปพร้อมๆกับการเซาะวงกลมตัวล็อคเครื่องเซาะร่องสามารถล็อคเปิดปิดได้อย่างง่ายดายความลึก 2 ระดับ เพื่อปรับความลึกให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทได้อุปกรณ์ไกด์นำเซาะขอบและไกด์ตัดวงกลมเพื่อให้ได้เส้นวงกลมที่โค้งกลมและขอบเรียบ

ชุดประกอบเครื่องเซาะร่องแบบตั้งโต๊ะ

รายละเอียด: ชุดประกอบเครื่องเซาะร่องแบบตั้งโต๊ะเปลี่ยนเครื่องมือเดรเมลของคุณให้เป็นเครื่องเซาะร่องแบบตั้งโต๊ะ เพื่อความแม่นยำในการเซาะร่อง การลับคม และการขัดเจาะรู เซาะร่อง ขัด ลับขอบแท่นปรับความลึกปรับได้ 3 ระดับแบบเพื่อการตัดที่แม่นยำโต๊ะจับงาน ขนาด 203 x 152 มม.